خوش آمدید

مهمان گرامی به انجمن کویک لرن خوش آمدی ، برای استفاده از تمامی امکانات در انجمن عضو شوید.


MPC

چرخش تبلت = اجرای برنامه از اول !!!!!

31 ارسال در این موضوع قرار دارد

چرا وقتی گوشی یا تبلت را بصورت افقی میکنیم برنامه که نوشتم از اول اجرا میشه ؟ 

کجا باید تنظیم کنم که ادامه همان برنامه اجرا کنه

<_< 

mohandeshr و ali79 پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقتي گوشي مي چرخه.  activity_pause

 اجرا مي شه

در رويداد activity_pause يه متغير مقدار دهي كنيد كه مثلا وقتي گوشي چرخيد يه مقدار بگيره و اون را تو برنامتون چك كنيد و ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقتي گوشي مي چرخه.  activity_pause

 اجرا مي شه

در رويداد activity_pause يه متغير مقدار دهي كنيد كه مثلا وقتي گوشي چرخيد يه مقدار بگيره و اون را تو برنامتون چك كنيد و ...

سلام متشکرم از پاسخ شما

یه برنامه نوشتم که موزیک ثابتی پخش میکنه وقتی صفحه را میچرخوانم دو باره از نو اجرا میکند

و همچین قبلی هم همزمان اجرا میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متشکرم از پاسخ شما

تست میکنم نتیجه را اینجا مینویسم

 

وی یه سوال دیگه وقتی گوشی میچرخه چه تابع های مجدد اجرا میشند

چون تمامی چیزهای که روش پنل با خط کشیدم پاک میشه ( یه برنامه نقاشی رادر نظر بگیرید)  :wacko: 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سوال های دیگرتون رو داخل یک تایپک دیگه اعلام کنید

استاد گرامی موضوع دیگری نیست بلکه ادامه همان موضوع است 

و اما به بیان دیگر

در مثال زیر وقتی داخل textbox چیزی مینویسیم چرا با چرخندان اطلاعات پاک میشوند

مثل اینکه دورباره برنامه اجرا میشه 

 

#Region Module Attributes

#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#ApplicationLabel: 1
#VersionCode: 2
#VersionName: 1.01
#SupportedOrientations: unspecified
#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region
 
Sub Process_Globals
 
End Sub
 
Sub Globals
Dim sv As ScrollView
End Sub
 
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
sv.Initialize(70*20)
Activity.AddView(sv, 0, 50%y, 100%x, 50%y)
For i = 0 To 9
Dim p As Panel
p.Initialize("")
p.Tag = i
p.LoadLayout("2")
For v = 0 To p.NumberOfViews - 1
p.GetView(v).Tag = p 'set the panel as the Tag value
Next
sv.Panel.AddView(p, 0, i * 60dip, sv.Panel.Width, 60dip)
Next
End Sub
 
Sub button1_click 'handles all buttons
Dim b As Button
b = Sender
Dim p As Panel
p = b.Tag
Dim txt As EditText
txt = GetEditTextOfPanel(p)
Msgbox("text entered: " & txt.Text, "Panel #" & p.Tag)
End Sub
Sub GetEditTextOfPanel(p As Panel) As EditText
For i = 0 To p.NumberOfViews - 1
If p.GetView(i) Is EditText Then Return p.GetView(i)
Next
End Sub

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام مجدد

کسی نیست من را یاری کند

 

باز در این برنامه هم چنین مسشود

یعنی با چرخش ئستگاه برنامه ار نو اچرا مشود

 

کمک کنید 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

    Activity.LoadLayout("main")

    AddStatelistRadioButton(rbtTest1, 
"Flag_GB_1.png""Flag_GB_2.png""Flag_GB_3.png"Gravity.CENTER)
    AddStatelistRadioButton(rbtTest2, 
"Flag_F_1.png""Flag_F_2.png""Flag_F_3.png"Gravity.CENTER)
  

End Sub

Sub AddStatelistRadioButton(rbt As RadioButton, ImageEnabled As String, ImageChecked As String, ImagePressed As String, mGravity As Int)
    
Dim sdw As StateListDrawable
    sdw.Initialize
    
Dim bdwEnabled, bdwChecked, bdwPressed As BitmapDrawable
    bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, ImageEnabled))
    bdwEnabled.Gravity = mGravity
    bdwChecked.Initialize(
LoadBitmap(File.DirAssets, ImageChecked))
    bdwChecked.Gravity = mGravity
    bdwPressed.Initialize(
LoadBitmap(File.DirAssets, ImagePressed))
    bdwPressed.Gravity = mGravity
    sdw.AddState(sdw.State_Checked, bdwChecked)
    sdw.AddState(sdw.State_Pressed, bdwPressed)
    sdw.AddCatchAllState(bdwEnabled)
    rbt.Background = sdw

End Sub

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متشکرم از پاسخ شما  ;) 

پروژه ای ندارم تازه دارم B4A  یاد میگیرم 

برنامه بالا را نوشتم که متوجه این موضوع شدم 

پرسیدم ببینم چگونه  میتونیم مشگل را حل کنیم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متشکرم از پاسخ شما  ;) 

پروژه ای ندارم تازه دارم B4A  یاد میگیرم 

برنامه بالا را نوشتم که متوجه این موضوع شدم 

پرسیدم ببینم چگونه  میتونیم مشگل را حل کنیم 

 

خواهش میکنیم قابل شما رو نداشت (از طرف کوئیک لرن و دوستان) :D  :D

در ضمن عزیز دل برادر اون مشگل نیست مشکل هست  :wub:

با آرزوی بهترین ها برایتان ...

 

عوامل اجرایی کوئیک لرن  :D

MPC پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خواهش میکنیم قابل شما رو نداشت (از طرف کوئیک لرن و دوستان) :D  :D

در ضمن عزیز دل برادر اون مشگل نیست مشکل هست  :wub:

با آرزوی بهترین ها برایتان ...

 

عوامل اجرایی کوئیک لرن  :D

 

 

عوامل اجرایی کوئیک لرن  عزیز

فوقش شدم 19  :lol:  :D 

اشتباه تایپی بود - مشکل من را حل کنید

mohandeshr پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امتحان کردید چگونه این عیب را درست کنم

 

کسی نمیدونه  ;)  :lol:  :D  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

استاد گرامی موضوع دیگری نیست بلکه ادامه همان موضوع است 

و اما به بیان دیگر

در مثال زیر وقتی داخل textbox چیزی مینویسیم چرا با چرخندان اطلاعات پاک میشوند

مثل اینکه دورباره برنامه اجرا میشه 

 

#Region Module Attributes

#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#ApplicationLabel: 1
#VersionCode: 2
#VersionName: 1.01
#SupportedOrientations: unspecified
#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region
 
Sub Process_Globals
 
End Sub
 
Sub Globals
Dim sv As ScrollView
End Sub
 
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
sv.Initialize(70*20)
Activity.AddView(sv, 0, 50%y, 100%x, 50%y)
For i = 0 To 9
Dim p As Panel
p.Initialize("")
p.Tag = i
p.LoadLayout("2")
For v = 0 To p.NumberOfViews - 1
p.GetView(v).Tag = p 'set the panel as the Tag value
Next
sv.Panel.AddView(p, 0, i * 60dip, sv.Panel.Width, 60dip)
Next
End Sub
 
Sub button1_click 'handles all buttons
Dim b As Button
b = Sender
Dim p As Panel
p = b.Tag
Dim txt As EditText
txt = GetEditTextOfPanel(p)
Msgbox("text entered: " & txt.Text, "Panel #" & p.Tag)
End Sub
Sub GetEditTextOfPanel(p As Panel) As EditText
For i = 0 To p.NumberOfViews - 1
If p.GetView(i) Is EditText Then Return p.GetView(i)
Next
End Sub

 

شما یه متغیر به نام XX توی پروسس گلوبال تعریف کن از نوع استرینگ و در ACTIVITY -PAUSE بنویس

XX=TXT.TEXT

و در ACTIVITY_ RESUEM بنویس

TXT.TEXT=XX

همین

flash1 و perspolis211 پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست گرامی فقط این نیست

یه عدد و یا محتوای یک textbox نیست فکرکنید در برنامه یه موزیک پخش میشه و یا یه دفتر نقاشی است که طرف با دست چندین خط و شکل کشیده حال باید چه کار کنید 

ببخشید یه کم حرفه ای فکر کنید   

باز متشکرم از پاسخ شما  ;) 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عموما برنامه رو برای حالت عمودی مینویسن و کمتر برنامه ایرانی هست که هر دو حالت عمودی وافقی رو ساپورت کنه

 توضیح اخر اقای erel درست بود

توضیح کلی این که :

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

کد activity_create فقط یبار اجرا میشه اما activity_resume هر بار که به صفحه برگردین یا صفحه چرخونده بشه اجرا میشه

پس باید همونطور که erel گفتن دوباره از همونجا مقدار رو بگیریم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عموما برنامه رو برای حالت عمودی مینویسن و کمتر برنامه ایرانی هست که هر دو حالت عمودی وافقی رو ساپورت کنه

 توضیح اخر اقای erel درست بود

توضیح کلی این که :

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

کد activity_create فقط یبار اجرا میشه اما activity_resume هر بار که به صفحه برگردین یا صفحه چرخونده بشه اجرا میشه

پس باید همونطور که erel گفتن دوباره از همونجا مقدار رو بگیریم.

چه سعادتی مدیریت محترم پاسخ من را داد  :ph34r:   ;)

استاد گرامی این دلیل نمیشه که برنامه های ایرانی فقط به صورت عمودی کار میکنند ( شاید بلد نیستند  ;)  :D  :lol: ) برنامه نویسی حرفه ای انجام ندهبم 

پس باید همه برنامه هایمان را عمودی بسازیم  :lol:  :D 

روش دوست عزیزمان برای انتقاد محتوای چند متغیر خوب است ولی برای یه برنامه حرفه ای  مثلا گیم خند دار است

ببخشید من خودم B4A را تازه شروع کرده ام و چیزی بلد نیستم شاید سوالاتم  کمی ...  :D  باشه

 

اگر همه اساتید و دوستان گرامی راهی پیدا کردید متشکر میشم در این تایپ توضیح دهید

;) 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما چند تا گیم سراغ داری که در دو حالت کار کنند؟

عموما این حالت برای نرم افزار های کتابخوانی استفاده می شن

عزیز دل برادر راه حل همینه که نوشتم

شما در هر حال باید مقادیر فعلی کنترل ها را در متغیرهای گلوبال ذخیره کرده و هنگام چرخش به کنترل ها  مثل مدیاپلیر و تکست باکس و پنل و .. برگردونین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما چند تا گیم سراغ داری که در دو حالت کار کنند؟

عموما این حالت برای نرم افزار های کتابخوانی استفاده می شن

عزیز دل برادر راه حل همینه که نوشتم

شما در هر حال باید مقادیر فعلی کنترل ها را در متغیرهای گلوبال ذخیره کرده و هنگام چرخش به کنترل ها  مثل مدیاپلیر و تکست باکس و پنل و .. برگردونین

متشکرم از راهنمای شما 

;)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من میخوام یه کتاب بسازم مثلا شامل گزین های زیر باشد.(منو،درباره کتاب،تنظیمات،جستجو و خروج از برنامه باشد).و گزینه شامل(مثلا سوره حمد،سوره بقره،سئره آل عمرانو الی آخر)باشد و سوره حمد خودش شامل متنش باشه. و زیر هر آیه جداگانه دکمه ای برای ارسال آیه باشد.لطفا راهنماییم کنید.تو روخدا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دوست عزیز خوش اومدی به جمع ما بشین 

 

رو بخون اسپم نده این چه کارییه ؟؟؟ خواهش میکنیم یکم اخلاق و ادب و فرهنگ رو رعایت کنید وگرنه باهاتون برخورد میشه

 

 

 

با تشکر 

مدیر بخش تدارکات سایت اموزشی کوئیک لرن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما چند تا گیم سراغ داری که در دو حالت کار کنند؟

عموما این حالت برای نرم افزار های کتابخوانی استفاده می شن

عزیز دل برادر راه حل همینه که نوشتم

شما در هر حال باید مقادیر فعلی کنترل ها را در متغیرهای گلوبال ذخیره کرده و هنگام چرخش به کنترل ها  مثل مدیاپلیر و تکست باکس و پنل و .. برگردونین

با سلام مجدد به استاید گرامی

اگه تونستید یه برنامه ایرانی است بنام       B15         

 

 که  قابلیت چرخش صفحه را به صورت دستی به برنامه اضافه کرده ( یه سری بزنید بد نیست )

 

اگر کسی متوجه شد که چه کار کرده لطفا در اینجا توضیح بده تا بقیه دوستان استفاده کنند.

متشکرم ;)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام مجدد به استاید گرامی

اگه تونستید یه برنامه ایرانی است بنام       B15         

 

 که  قابلیت چرخش صفحه را به صورت دستی به برنامه اضافه کرده ( یه سری بزنید بد نیست )

 

اگر کسی متوجه شد که چه کار کرده لطفا در اینجا توضیح بده تا بقیه دوستان استفاده کنند.

متشکرم ;)

 

اون برنامهش با جاوا نوشته شده 

MPC پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما در حال حاضر به عنوان کاربر مهمان دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت می باشید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

در حال بارگذاری